بسم الله الرحمن الرحیم 

خواهرم رنگ قرمز غلیظ ویترای رو ریخته بود درست وسط سفیدی فرش!

اتفاقی رنگ از دستش افتاد! 

از آنجایی هم که میدونست حکمش مرگ با تزریق قطره ای سیانوره،صداشو در نیاورده بود و با لبخند و خیلی خونسرد اومد به من گفت :

"رنگ از دستم افتاد! کل تینر خالی کردم رو فرش! پاک نمیشه! "

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : خودکار آبی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : بعضی وقت پاک نمیشه!