زنده بیدار
بسم الله الرحمن الرحیم

"گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثی به شک می افکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسی که شک نمی کند درست تامل نمی کند. و هر که درست ننگرد،خوب نمی بیند و چنین کسی در کوری و حیرانی بسر می برد."(رساله زنده بیدار از میزان العمل غزالی)


نظام حقوق زن در اسلام،صفحه 47، شهید مرتضی مطهری

منبع اصلی مطلب : خودکار آبی
برچسب ها : زنده بیدار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : زنده بیدار