خوشه ,ابلیس ,انگور ,خوشه انگور
بسم الله الرحمن الرحیم

فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و تناول می کرد. ابلیس نزدیک او آمد و گفت هیچ کس تواند این خوشه انگور تازه را مروارید سازد؟
فرعون گفت: نه.
ابلیس به لطایف سِحر آن خوشه انگور را خوشه مروارید ساخت. فرعون تعجب کرد و گفت: عجب استاد مردی هستی! ابلیس سیلی بر گردن او زد و گفت:

" مرا با این استادی به بندگی قبول نکردند، تو با این حماقت دعوی خدایی چگونه می کنی؟"

جوامع الحکایات محمد
منبع اصلی مطلب : خودکار آبی
برچسب ها : خوشه ,ابلیس ,انگور ,خوشه انگور
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : بدون شرح